O-ringen info

Samlingar på kvällarna, samlingsplats på TC, nummerlappar mm. Se under Läs Mer.
Trots att det i år är stugboende kommer vi att ha samlingar på kvällarna som vanligt. Tidsschemat är som följer: Sön – kl 20:00 Mån – kl 20:00 Tis – kl 19:00 (tidig start dagen efter) Ons – kl 20:00 Tor – kl 20:00 Fre – kl 19:00 För att samlingarna ska gå att genomföra rekommenderas att ni tar med er campingbord och stolar. Samlingarna kommer att äga rum någonstans utefter vägen mellan stuga 555 och 559 enligt kartskiss i bifogad länk. http://www.klappen.se/upload/Områdeskarta_202004_test.pdf Samlingsplats på TC vid etapperna blir på den sidan av upploppet där ungdomsfållan går i mål och i nedre delen av TC, ner mot sista kontrollen (eller en eventuell bro). Nummerlappar och deltagarkasse hämtas i år ut individuellt på O-ringenreceptionen. /Ol-sektionen genom Stefan Ring

Av: Stefan Ring