Snöläge snötrampen

Vi har bara snö fläckvis på öppna fält och i norrsluttning där solen inte har kommit till. Hoppas på soligt imorgon. Vi syns då.