VM-Sprint

Banlängderna och kartskiss över tävlingsområde. Tävlingsområdet är förbjudet att beträda från kl. 8.00 lördag 10 juni till dess man startar. Anmälda löpare finns nu på nätet. Kontrollera gärna era anmälningar. Några klasser kommer att slås samman. Efteranmälan är möjlig till och med torsdag 8 juni kl. 20.00.
Klass – Banlängd H75 – 2 070m H65 – 2 070m H55 – 2 590m H45 – 2 640m H35 – 2 700m H21 – 3 030m H20 – 3 030m H16 – 2 640m H14 – 2 420m H12 – 2 120m H10 – 1 560m D75 – 2 070m D65 – 2 070m D55 – 2 070m D45 – 2 590m D35 – 2 640m D21 – 2 680m D20 – 2 680m D16 – 2 590m D14 – 2 420m D12 – 2 120m D10 – 1 560m Inskolning – 1 230m U1 – 1 380m U2 – 1 560m U3 – 2 140m U4 – 2 420m Ö1 – 1 380m Ö2 – 2 120m Ö4 – 2 420m Ö5 – 2 600m Ö7 – 3 030m Underlag Banorna går på 25-30% asfalt resterande är gräs, äng och skog. Förbjudet område Området som är markerat på nedanstående kartor är tävlingsområde och får inte beträdas innan start. Tävlingsområdet är stängt f.r.om lördag 10 juni kl. 08.00. All trafik till tävlingen måste ske över vägvisningen som startar vid avfart 57 på E6/E20. Vägen förbi Frillesås skolan ligger inom tävlingsområdet och är strängligen förbjuden att ta till tävlingen. Överträdelse medför startförbud. Karta som visar var vägvisning startar. Karta som mer detaljerat visar området som är förbjudet att beträda innan start.

Av: Stefan Månsson