Sista möjligheten till provlöpning av Snötrampens banor

Passa på att hjälpa till med provlöpning av Snötrampens banor. Kolla gärna med Maria Halvarsson vilka banor de helst vill få provlöpta.

Det är bra träning samtidigt som du hjälper till att skapa ett bra Snötrampen!

Provlöpningstillfällen

Torsdag 6/4 kl 18:00
Lördag 8/4 kl 15:00 och Söndag 9/4 kl 15:00

Inbjudan